Geologie

geologie

Proiectele de explorare si exploatare, pentru a deveni un succes, necesita o varitate mare de resurse fie logistice, fie sub forma de servicii specializate. Diferitele etape ale acestor proiecte, de la prospectiunea si explorarea initiala pana la inchiderea exploatarii finale, au nevoie de un numar impresionant de studii si metode de prospectiune datorita cerintelor juridice, socio-ambientale, economice sau pur geologice.

PERMISUL DE PROSPECTIUNE

Pe baza permisului de prospectiune pot fi executate intr-un perimetru determinat, studii de evaluare si interpretare a informatiilor preexistente si lucrari de cartare geologica, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, excavatii de suprafata, determinari de laborator, cercetari tehnologice de preparare in faza de laborator si alte lucrari pentru stabilirea conditiilor generale favorabile acumularii resurselor minerale.

Titularul permisului de prospectiune care solicita obtinerea unei licente de explorare in cadrul perimetrului de prospectiune beneficiaza, cu ocazia evaluarii ofertei, de punctaj suplimentar reprezentând cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.

LICENTA DE EXPLORARE

Pe baza licentei de explorare pot fi executate studii si lucrari specifice necesare identificarii zacamintelor de resurse/rezerve minerale, evaluarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestora si pentru determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare.

Scopul lucrarilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificarii zacamântului, de a furniza datele necesare proiectarii si executarii lucrarilor de deschidere, pregatire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzator exploatarii.

Lucrarile de explorare cuprind lucrari geochimice, geofizice, de cartare geologica, lucrari miniere usoare, foraje, documentatii corespunzatoare acestora, studii si cercetari tehnologice in fazele de laborator, pilot si semiindustriala, precum si de exploatare experimentala.

LICENTA DE EXPLOATARE

Titularul licentei de explorare emisa de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are dreptul sa obtina direct licenta de exploatare pentru oricare dintre resursele minerale descoperite daca o solicita in cel mult 90 de zile de la transmiterea catre A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta.

Pe baza licentei de exploatare pot fi executate lucrari necesare realizarii minelor si carierelor: construirea si montarea instalaţiilor, echipamentelor si ale altor utilitati specifice necesare extractiei, prelucrarii, transportului, stocarii provizorii a produselor miniere, a sterilului si produselor reziduale, lucrari la suprafata si/sau în subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea si livrarea acestora în forme specifice, precum si lucrari de cercetare pentru cresterea gradului de cunoastere a resurselor/rezervelor minerale.

PROSPECTIUNI GEOLOGICE

 • Consultanta si intocmirea de documentatii in vederea obtinerii Permisului de Prospectiune
 • Proiecte de prospectiune pentru identificarea de acumulari de substante minerale solide
 • Cartari geologice
 • Lucrari de prospectiuni geologice in detaliu pentru evaluarea potentialului de resurse minerale solide de toate tipurile

EXPLORARI GEOLOGICE 

 • Consultanta si intocmirea de documentatii tehico-economice in vederea obtinerii Licentei de Explorare
 • Expertiza a potentialului in resurse minerale al unor areale neinvestigate sau slab investigate geologic
 • Lucrari de explorare geologica pentru evidentierea si evaluarea resurselor de substante minerale solide, cu lucrari miniere de suprafata, foraje de mica, medie si mare adancime
 • Exploatari experimentale a resurselor identificate
 • Analize fizico chimice
 • Evaluari preliminare de resurse si rezerve

STUDII GEOLOGICE 

 • Intocmire sau expertiza documentatii geologice de prospectiune si explorare
 • Realizarea de sinteze geologice ale documentatiilor geologice anterioare
 • Masuratori radiometrice si spectrometrice
 • Studii de fezabilitate, planuri de dezvoltare a exploatarii miniere
 • Studii de impact asupra mediului si planuri de reducere a impactului asupra mediului
 • Planuri de refacere a mediului